info2shop

Prevádzkový poriadok

Preambula

Nasledujúca stránka stanovuje znenie obchodných podmienok predajcu v tomto internetovom obchode. Vytvorením objednávky v tomto internetovom obchode s týmito podmienkami vyjadrujete bezvýhradný súhlas.

Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom internetového obchodu  je spoločnosť iBrýle s.r.o.
IČ: 06852653, DIČ: CZ06852653
sídlo Humenná 431/15, Bohunice, 625 00 Brno
Spisová značka: C 104698 vedená u Krajského soudu v Brně

 

 

Kupujúci

Kupujúci je subjekt, ktorý pomocou ponuky na internetovom obchode vytvorí objednávku, ktorú doručia predajcovi. Kupujúci v internetovom obchode bezvýhradne súhlasí s týmito obchodnými podmienkami. Objednávkou tovaru v internetovom obchode potvrdzujete súhlas s týmito obchodnými podmienkami. Objednávka urobená v internetovom obchode je záväzná.

Platnosť katalógu a cien

Platnosť ponúkaného tovaru končí vydaním novej ponuky, alebo jej aktualizáciou v internetovom obchode. Táto prebieha z dôvodu udržania aktuálnosti ponuky spravidla 1 x týždenne, mimoriadne potom pri vačšom pohybe cien či ponúkaného sortimentu na strane vstupu predajcu. Ceny tovaru predajcu sú uvádzané vrátane dane z pridanej hodnoty. Sadzba DPH je pre jednotlivé produkty alebo služby stanovená zákonom o DPH v platnom znení. Pre možnosť zlýhania datových prenosov nemusia byť ceny a tovar uvádzané v katalógu a cenníkoch predeacu aktuálne a predajca si vyhradzuje právo ich zmeny. Pre otvorenie aktuálneho stavu je lepšie sa informovať u predajcov, poprípade produkt managerov.

Vystavenie objednávky

Zásady pre tvorbu objednávky uvedené ďalej platí pre fyzické i právnické osoby. Ak budete mať záujem o pravidelné odbery tovaru, alebo o jednorázový odber vačšieho množstva tovaru, kontaktujte nás osobne pre dohodnutie individuálnych obchodných podmienok. Vždy venujte prosím pozornosť príslušným údajom a technickým špecifikáciám v tabulkách uvedených pri tovare. Ušetríte si tak prácu a čas s výmenou či reklamáciami.

a) cez internetový obchod

Najčastějšia forma objednávky je realizovaná vyplnením formulárov a odoslaním objednávky pomocou internetového obchodu. To je zárukou správného vyplnenia a odoslania objednávky. Táto forma objednávania patrí medzi uprednostňované.

b) e-mail, faxom alebo písomne, poprípade telefonicky

Ďalej je možné tovar objednávať na základe predchadzajúceho obchodného jednania, písomne, faxom, e-mailom, alebo telefonicky cez zverejnené kontakty. V prípade písomného kontaktu použite prosím v kontaktných a objednávkových údajoch tlačené písmo. Upozorňujeme, že objednávky v tomto odstavci nepatria mezi uprednostňované.Pre objednanie pomocou týchto metód si vždy pripravte a použite nasledujúce údaje o vás ako kupujúcom a o objednávanom tovare:

Meno; Priezvisko; Ulica a číslo; Mesto; PSČ; Telefón; Katalógové číslo; Názov tovaru; Počet kusov;

Predávajúcí si vyhradzuje právo nespracovať objednávku v prípade, ak táto nebude spracovaná podľa zásad vyššie uvedených (predovšetkým objednávky nečitateľné alebo neúplné), alebo si nebude istý ich úspešným priebehom. O nespracovaní objednávky je povinný kupujúceho informovať, to len v prípade prijatia objednávky e-mailom, či cez e-shop. V prípade, že objednávka je vyplnená čiastočne správne a čiastočne nesprávne, predajca zaeviduje správnu časť objednávky a nesprávnu čať stornuje. O tejto operácií kupujúceho bude informovať na uvedený kontakt.

V prípade, že v priebehu doby, kedy bol tovar objednaný, došlo k výraznej zmene kurzu zahraničnnej meny alebo k podstatnej zmene ceny dodávaného sortimentu na vstupoch u predajcu, má predajca právo objednávku po dohode s kupujúcim modifikovať alebo od nej jednostranne s okamžitou platnosťou odstoúpiť. Rovnaké oprávnenie má predajca i v prípade, keď výrobca prestane dodávať objednaný produkt alebo uvedie na trh novú verziu produktu prípadne výrazným spôsobom zmení cenu produktu.

Náklady na dodánie, termíny dodania

Ceník dopravy k zákazníkovi:

 Typ dopravy

 Cena nákupu
(všetky ceny sú vrátane DPH)

 Osobný odber *

 ZDARMA

 Česká pošta - DOBIERKA

 200,- Kč **

 Česká pošta - PREDPLATBA

 100,- Kč **

 PPL - DOBIERKA

 300,- Kč **

 PPL - PREDPLATBA

 200,- Kč **

 

 

 

*Osobný odber na adrese Kubíčkova 8, Brno - Bystrc nebo Libušina tř.2 Brno - Kohoutovice
**Uvedené ceny jsou v českých korunách.Cena poštovného se odvíjí dle aktuálního kurzu. Přesná výše poštovného je zobrazena při objednání.

 

Spôsob dodania a platby

Pri potvrdzovaní objednávky si kupujúci volí spôsob dodania tovaru:

  • Osobným odberom v mieste skladu predávajúceho
  • Českou poštou.
  • prepravnou službou PPL

Pri potvrdzovaní objednávky si kupujúci ďalej volí spôsob úhrady tovaru. K dispozícií je možnosť dobierkou, platba prevodom alebo v hotovosti (len pri osobnom odbere tovaru).
Pri platbe prevodom počkajte na zaslanie výzvy k platbe, ktoré vám zašleme na kontaktný e-mail alebo ako SMS správu na váš kontaktný telefón.

Všeobecne ku garanciám

Spokojnosť našich zákazníkov - kupujúcich je pre našu firmu prvoradá. Preto sme pripravení riešiť akékoľvek pochybenie k plnej spokojnosti zákazníka. Pri tomto vzájomnom vzťahu však vychádzame z nepísaných etických princípov obchodovania - vzájomnej čestnosti. Všetkým vašim pripomienkam a sťažnostiam je venovaná náležitá starostlivosť a sú sledované. Vyhodnocovanie týchto údajov slúži predajcovi k realizácií nápravných opatrení, jako všeobecných, tak i smerom ku konkrétnemu kupujúcemu. K riešeniu prípadných problémov využite v priebehu prvádzkovej doby našich operátorov uvedených v kontaktoch.

Právo na odstúpenie od zmluvy

Tovar, ktorý vám z akýchkoľvek dôvodov nevyhovuje, môžete do 14 dní vrátiť späť. Peniaze vám vrátime, alebo môžete požiadať o výmenu tovaru za iné (viď Výmena tovaru za iné).
Tovar k vráteniu nesmie byť poškodený (musí byť nepoužitý, kompletný a v originálnom obale). Pokiaľ je obal tovaru akýmkoľvek spôsobom porušený (roztrhaný, popísaný, prelepený apod.), má predajca právo vyúčtovať zmluvnú pokutu až do výšky 50 % z hodnoty tovaru, prípadne tovar vôbec neprijať späť, pokiaľ forma znehodnotenia alebo poškodenia znemožňuje predajcovi predať tovar vo svojej obchodnej sieti.
Tovar, ktorý nám vraciate späť nezasielajte na dobierku. Takú zásilku nepreberáme, ale vraciame ju ako nevyžiadanú. Tovar, ktorý zasielate späť vám doporučujeme poistiť.
Pri vrátení, alebo pri výmene tovaru vložte do zásielky písomnú správu o tom, že žiadate vrátenie peňazí s poznámkou, či chcete zaslať peniaze poštou, alebo na svoj bankový účet. Ďalej vložte do zásielky kopiu predajky alebo čitateľné meno, adresu (prípadne číslo bankového účtu) a dátum nákupu, kedy bola pôvodná objednávka odoslaná.
V prípadoch pri vrátení peňazí - peniaze vraciame len na meno, na ktoré bola vystavená predajka -daňový doklad.
Na vybavenie reklamácií si vyhradzujeme dobu 30 dní (§19 Sb. Zákon o ochrane spotrebiteľa).

Kupujúci nemôže odstoúpiť od zmluvy v prípade že mu boli zhotovené okuliarove sklá na objednávku do okuliarovej obruby. (§53 odst.8c. Občianskeho zákonníka).

Výmena tovaru za iné

Tovar ktorý vám z akéhokoľvek dôvodu nevyhovuje môžete do 14 dní poslať k jeho výmene.
Tovar odoslaný k výmene nesmie byť poškodený (musí byť nepoužitý, kompletný a v originálnom obale). Pokiaľ je obal tovaru akýmkoľvek spôsobom porušený (potrhaný, popísaný, prelepený apod.), má predajca právo vyúčtovať zmluvnú pokutu až do výšky 50 % z hodnoty tovaru, prípadne tovar vôbec neprijať späť, pokiaľ forma znehodnotenia alebo poškodenia znemožňuje predajcovi predať tovar vo svojej obchodnej sieti.
V tejto službe nie je účtované balné a poštovné.
Tovar, ktorý nám vraciate späť nezasielejte na dobierku. Takú zásilku nepreberáme, ale vraciame ju ako nevyžiadanú. Tovar, ktorý zasielate späť vám doporučujeme poistiť.
V tejto službe sa nedá žiadať zámenu za tovar iný, lacnejší a ďalej nevrciame rozddiel ceny za tovar poštovnou zloženkou alebo na bankový účet
V tejto službe je možné požadovať zámenu za tovar iný, dražší a doplatiť rozdiel ceny pri jeho prebratí dobierkou.
Pri tejto službe vložte do zásielky písomnú správu o tom, že žiadate výmenu tovaru. Ďalej vložte do zásielky kopiu predajky alebo čitalné meno, adresu a dátum nákupu, kedy bola pôvodná objednávka odoslaná.
Do zásielky vložte tiež písomnú objednávku nového tovaru, ktorým si pôvodnú prajete nahradiť, kde v správe pre predajcu uveďte - výmena tovaru.

Na vybavenie reklamácií si vyhradzujeme dobu 30 dní (§19 Sb. Zákon o ochrane spotrebitela).

.

Reklamácia tovaru a Reklamačný poriadok

Pri reklamácii postupujte prosím podľa Reklamačného priadku a Záručných podmienok, ktoré tvoria neoddeliteľnú časť tohoto dokumentu.

Osobné údaje

Poskytnutie týchto údajov je dobrovoľné a kupujúci súhlasí s ich spracovaním v zmysle zákona č. 101/2000 Sb. Poskytnuté osobné údaje sú používané výhradne k udržaniu a podpore obchodného vzťahu medzi predajcom a kupujúcim. Spracovanie osobných údajov prevádza výhradne predajca, automatizovane a svojimi zamestnancami.

Špeciálny tovar

V prípade objednávky produktov, ktoré nie sú v obvyklej ponuke predajcu a musia byť špeciálne objednané ako napr. farebné alebo veľkostné odchylky od katalógu, individuálne objednávky apod. (ďalej len špeciálny tovar), alebo pri veľkej jednorázovej objednávke, môže predajca požadovať zálohu až do výšky 100 % hodnoty tovaru. V prípade odstúpenia kupujúceho od zmluvy na dodanie špeciálnych produktov, alebo pri odmietnutí prevzatia tovaru, zjednáva sa zmluvná pokuta vo výške 100% prevzatej zálohy. Predajca si vyhradzuje právo požadovať zálohu od kupujúceho na akýkoľvek tovar. Dodacia doba špeciálneho tovaru bude zjednaná individuálne.

Obrázky

Snahou predávajúceho je, aby fotografie tovaru boli čo najviac zhodné s predávaným tovarom. Pokiaľ k tovaru nie je priradená odpovedajúca fotografia, kupujúci je o tom informovaný priamo u vybraného tovaru. Tento zámer však nemusí byť vždy naplnený. V takom prípade sú obrázky u tovaru ilustratívne a nemusia byť vždy vzhľadom k častej obmene vzhľadu a modelov tovaru výrobcom presne zodpovedajúce (technické odchylky, farebné, materiálové apod.). Preto môže dôjsť k nezrovnalosti medzi fotografiou tovaru objednaným v internetovom obchode a skutočne dodaným tovarom. Tieto odlišnosti nemajú vpliv na stav vybavenia objednávky a v žiadnom prípade niesú dôvodom reklamácie, alebo nároku na náhradu spôsobenej škody. Nie je v našom záujme dodávať odlišný tovar objednávajúcemu. Pokiaľ sa tak stane, prosíme neodkladne nás informujte, situáciu radi vyriešime priateľskou cestou a pre budúcnosť fotografiu produktu aktualizujeme.

Nadobudnutie vlastníckeho práva a predchádzanie nebezpečia vzniku škody

Nebezpečie vzniku škody na tovare prechádza na kupujúceho okamžikom jeho prevzatia. Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať jeho stav a množstvo a v prípade zistenia odchyliek od bežných noriem spísať s dopravcom protokol o zistených závadách. V prípade škody na zásielke alebo iných nezrovnalostiach je kupujúci povinný postupovať podľa podmienok uvedených v Reklamačnom poriadku a záručných podmienkach. Vlastnícke právo prechádza na kupujúceho úplným zaplatením kúpnej ceny.

Záverečné ustanovenie

Tento prevádzkový poriadok nadobúda účinnosť 1. mája 2009 Zmeny prevádzkového poriadku vyhradené.